Všeobecné informácie

IČO: 36 292 940    
DIČ: 202 216 8467    
IČ DPH: SK 202 216 8467    
  Obch. reg. Trnava, odd. Sro, v.č.18406/T    
 

Bankové informácie

Mena účtu:              SKK Mena účtu:              EUR
 
Názov banky:

ČSOB a.s.

Názov banky:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

400 627 6110 / 7500

Číslo účtu:

400 627 9899 / 7500

SWIFT:

CEKOSKBX

SWIFT:

CEKOSKBX

IBAN:

SK48 7500 0000 0040 0627 6110

IBAN:

SK80 7500 0000 0040 0627 9899

 webdesign: CaSoft
© 2007 Euro-valve.com , Všetky práva vyhradené