Servis a služby

 • technické poradenstvo v oblasti použitia a navrhnutia vhodných typov priemyselných armatúr, pohonov a príslušenstva 
 • výpočet armatúr na základe prevádzkových parametrov
 • odborný záručný a pozáručný servis
 • revízie, opravy, kompletovanie, montáž, nastavovanie a komplexné skúšky armatúr :

uzatváracích, regulačných, redukčných, poistných ventilov, klapiek, posúvačov a viaccestných súprav

 • opravy, nastavovanie, montáž a výmena elektrických a pneumatických pohonov
 • renovácie, opravy a skúšky čerpadiel
 • sústruženie, frézovanie, brúsenie a iné obrábanie kovov
 • opravy, údržba a montáž strojov a zariadení, výroba náhradných dielov, zámočnícke a zváračské práce
 • opravy a rekonštrukcie vyhradených technických zariadení
 • po oprave, revízii a nastavení je každá armatúra testovaná a vybavená atestom resp. protokolom o vykonanej skúške
 • na všetky servisné činnosti poskytujeme záruku závislú od doby použitia, od povahy veci alebo technickej normy, ktorá určuje minimálnu životnosť opotrebovateľných dielov
 webdesign: CaSoft
© 2007 Euro-valve.com , Všetky práva vyhradené