Profil spoločnosti

EURO-VALVE s.r.o. zastupuje popredných európskych výrobcov a značky v komplexnom sortimente priemyselných armatúr a potrubného príslušenstva. Orientujeme sa na požiadavky zákazníkov v chemickom,  petrochemickom, potravinárskom,  drevospracujúcom,  farmaceutickom   priemysle  a  klasickej  energetike.
V  úzkej  spolupráci  s úsekmi výroby  a  vývoja  armatúr  zastupovaných  výrobcov  a značiek,  poskytujeme odborné technické poradenstvo, konzultácie, výpočet a návrh priemyselných armatúr v závislosti od prevádzkových podmienok technologických  procesov. 
Súčasťou  našej  činnosti  je  poskytovanie  servisných  služieb,  záručného  a  pozáručného  servisu, opravy, montáže a dodávky náhradných dielov.
Politika  našej  spoločnosti  nespočíva  iba v  predaji tovaru,  kladieme  dôraz  na  vysokú  kvalitu  dodávok  a  pružnosť
pri  riešení  požiadaviek  klientov. Spolupráca s našimi partnermi je založená na základnom princípe - vzájomnej dôvere.

Zastupované značky:

GEMÜ, GEMUE  InterApp   ARI Armaturen   TRIVAL  VEXVE

 webdesign: CaSoft
© 2007 Euro-valve.com , Všetky práva vyhradené